استخدام سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

استخدام سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

معاونت پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نظر دارد برای حوزه پروژه یابی و نیازسنجی در این معاونت،  از افراد بومی واجد شرایط استخدام نماید.

کارشناس ارشد

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد جنسیت : مردحداقل سابقه کار : ۳سال محل استخدام : خراسان رضوی رشته های تحصیلی قابل قبول : بازاریابی، تجاری سازی فناوری و نوآوری،

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت  jdm.ac.ir  فرم مربوطه را کامل کرده و به همراه مدارک لازم به ایمیل معاونت پژوهش و فناوری این سازمان به نشانی vcrt@jdm.ac.ir ارسال نمایند. 

leilakazemi

دیدگاهها

دیدگاه خود را بیان کنید :

60 − 58 =