استخدام شرکت آبادگران بارثاوا نعیم

استخدام شرکت آبادگران بارثاوا نعیم

شرکت آبادگران بارثاوا نعیم در نظر دارد به منظور تربیت و آموزش کادر مورد نیاز شبکه ریلی جهت بهره گیری در شغلراهبری ماشین آلات مکانیزه ریلی از بین متقاضیان مرد واجد شرایط و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه علمی- تخصصی، مصاحبه روانشناختی و معاینات پزشکی، تعدادی را انتخاب و نسبت به برگزاری دوره آموزشی لازم اقدام نماید. افرادی که متقاضی شرکت درآزمون می ­باشند، می ­توانند جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نموده و پس ازمطالعه دقیق مفادآگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

لینک استخدام

leilakazemi

دیدگاهها

دیدگاه خود را بیان کنید :

− 1 = 1