استخدام شرکت نیلپر

استخدام شرکت نیلپر

شرکت نیلپر استخدام می نماید.

عناوین شغلی مورد نیاز

کد شغل SL: کارشناس فروش

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

حداقل سابقه کار : 3سال

محل استخدام : تهران

شرایط : 3 سال سابقه کار مرتبط

کد شغل SNL: کارشناس فروش (نرم افزار)

تخصص های مورد نیاز : تسلط به فرآیند مهندسی فروش/آشنا به عملیات تحقیقات بازار و بازاریابی/آشنا به نرم افزار ERP و سخت افزار

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران

کد شغل NL: کارشناس فروش(خدمات سخت افزاری)

تخصص های مورد نیاز : ترجیحا آشنا به کسب و کارهای IT و سابقه فروش در این حوزه

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران

کد شغل Bl: کارشناس BI

تخصص های مورد نیاز : آشنائی با ابزارoracele BI

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران

رشته های تحصیلی قابل قبول : نرم افزار یا صنایع،

کد شغل PNL: کارشناس پشتیبانی صنایع

تخصص های مورد نیاز : آشنا با نرم افزار ERP

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

حداقل سابقه کار : 3سال

محل استخدام : تهران

رشته های تحصیلی قابل قبول : کارشناسی صنایع یا نرم افزار،

کد شغل PFN: کارشناس پشتیبانی مالی

تخصص های مورد نیاز : آشنای کامل با نرم افزار های مالی

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

جنسیت : مرد

حداقل سابقه کار : 3سال

محل استخدام : تهران

رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت صنعتی یا مالی،

کد شغل WFN: کارشناس حسابداری پروژه

تخصص های مورد نیاز : مسلط به زبان انگلیسی/ مسلط به امور پروژه

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

حداقل سابقه کار : 3سال

محل استخدام : تهران

رشته های تحصیلی قابل قبول : ترجیحاً مدرک کارشناسی صنایع یا مالی،

کد شغل DG: کارشناس دیجیتال مارکتینگ

تخصص های مورد نیاز : مسلط به مهارت های دیجیتال مارکتینگ/ مسلط به نرم افزارهای Joomla،Wordpress/ آشنایی با نرم افزارهای ویرایش تصویر و ویدئو/ آشنا به زبان انگلیسی

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران

ارسال رزومه به:

HR@nilper.ir

leilakazemi

دیدگاهها

دیدگاه خود را بیان کنید :

− 7 = 1