دعوت به همکاری جهاد دانشگاهی

دعوت به همکاری جهاد دانشگاهی

یکی از واحد های درمانی جهاددانشگاهی جهت تکمیل سرمایه انسانی خود برای فعالیت در شیفت صبح و عصر از افراد واجد شرایط  دعوت به همکاری می نماید.

شرایط عمومی: 

 داشتن حداقل ۲۴ و حداکثر ٣۵سال سن- داشتن مهارت ICDL مقدماتی- آشنائی با زبان انگلیسی 

عناوین شغلی مورد نیاز

۱- منشی رادیولوژی

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

جنسیت : زن

محل استخدام : تهران

شرایط : ترجیحا داشتن تجربه کاری در مراکز درمانی مرتبط- عصر

۲- کاردان – کارشناس رادیولوژی

مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی

جنسیت : زن

محل استخدام : تهران

شرایط : داشتن تجربه کار با دستگاه ماموگرافی- عصر

رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،

۳- تایپیست رادیولوژی

تخصص های مورد نیاز : تسلط بر تایپ لاتین، آشنائی با اصطلاحات پزشکی

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

جنسیت : زن

محل استخدام : تهران

شرایط : تجربه کاری در زمینه فوق- عصر

۵- متصدی نوبت دهی

تخصص های مورد نیاز : تسلط کار با نرم افزارهای مربوطه

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران

شرایط : عصر

۶- صندوقدار

تخصص های مورد نیاز : تسلط کار با نرم افزارهای مربوطه

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران

شرایط : عصر

رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری و مالی،

۷- حسابداری و ترخیص

تخصص های مورد نیاز : تسلط کار با نرم افزارهای مربوطه

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران

شرایط : عصر

رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری و مالی،

۸- متصدی مدارک پزشکی

تخصص های مورد نیاز : تسلط کار با نرم افزارهای مربوطه

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران

شرایط : عصر

رشته های تحصیلی قابل قبول : مدارک پزشکی،

۹- کارشناس مامایی (مشاوره)

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

جنسیت : زن

محل استخدام : تهران

شرایط : تجربه کاری در زمینه مرتبط عصر

رشته های تحصیلی قابل قبول : مامائی،

۱۰- کارشناس مامائی( پیگیری)

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

جنسیت : زن

محل استخدام : تهران

شرایط : تجربه کاری در زمینه مرتبط عصر

رشته های تحصیلی قابل قبول : مامائی،

۱۱- پرستار شیمی درمانی

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

جنسیت : زن

محل استخدام : تهران

شرایط : تجربه کاری در زمینه مرتبط- صبح و عصر

رشته های تحصیلی قابل قبول : پرستاری،

۴- متصدی پذیرش

تخصص های مورد نیاز : تسلط کار با نرم افزارهای مربوطه

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران

شرایط : عصر

رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

درج کد شغل در موضوع ایمیل الزامی است.

hr@mrcjd.ac.ir

leilakazemi

دیدگاهها

دیدگاه خود را بیان کنید :

72 − = 66