هر آنچه برای رشد کسب و کار خود لازم دارید

رسانه تخصصی مالی کسب و کار

3,500

دقیقه آموزش کاربردی

3

دروه آموزشی

650

نفر ثبت‌نام دانشجو

محصولات آموزشی حس ورک

محصولاتی برای مهارت بیشتر در کار

رادیو حس ورک

10 مهر 1399
توضیحاتی در مورد کسب و کار www.heswork.com