درباره ما بیشتر بدانید!

حس ورک مجموعه ای است برای ارتقا افراد و سازمان ها در حوزه مالی و کسب و کار. در ابتدا با هدف ارتقا دانش فارغ التحصیلان دانشگاهی و آماده سازی آن ها برای ورود به بازار کار فعالیت خود را آغاز نمودیم و اکنون علاوه بر این تصمیم داریم برای توسعه سازمان ها نیازسنجی کرده و بنا به آن به پیاده سازی راه حل بپردازیم.

حس ورک یعنی چه؟

حس ورک تنها یک نام نیست و یک مفهوم است!!

ما معتقدیم رسیدن به موفقیت سازمانی در گرو توجه به احساسات و مهارت هاست. پس حس را مقدم به ورک یعنی کار نهادیم. حس ورک از دو بخش فارسی و انگلیسی تشکیل یافته، به این معنی که باید هم از دانش و تجربه بومی بهره برد و هم غیر بومی. حالا شما هم قبول دارید که حس ورک تنها یک نام نیست و مفهوم است