سازمان مدیریت صنعتی یکی دیگر از مراکز برگزاری دوره های آموزشی ما بوده. دوره های تخصصی ویژه کسب و کار شامل مدیریت بودجه در کسب و کار و تهیه داشبورردهای مدیریتی در نرم افزار اکسل هم از دوره های مورد استقبال در این واحد آموزشی بوده است

امید داریم پس از گذر از ایام کرونا ، مجدد دوره های حضوری را با انرژی بیشتر برگزار نماییم