بسیاری از کارگاه های آموزشی ما در مجتمع فنی غرب تهران برگزار می شود. از کارگاه های موفق برگزار شده در این واحد می توان به دوره های حسابداری ویژه کسب و کار و هم چنین دوره های آمادگی مالی برای راه اندازی کسب و کار اشاره کرد.

این دوره ها برای عموم و علاقه مندان آزاد بوده و هم چنان پس از سپری شدن بیماری کرونا برگزار خواهد شد.